Erfgenamen zijn vanaf september beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis. De Eerste Kamer is hiermee recent akkoord gegaan. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding zijn verduidelijkt.

Nalatenschap aanvaarden of verwerpen

Als erfgenaam kunt u kiezen tussen aanvaarden of verwerpen van een erfenis.

Aanvaarding kan zuiver of beneficiair. Nadeel van zuivere aanvaarding is dat u ingeval van een negatieve nalatenschap privé aansprakelijk bent voor de schulden uit de erfenis. In de praktijk gebeurt het regelmatig dat erfgenamen onbewust een nalatenschap zuiver aanvaarden. Men neemt bijvoorbeeld spullen mee uit de woning van de overledene of men betaalt nog openstaande rekeningen van de overledene. Dit zijn allemaal gedragingen waarmee een nalatenschap zuiver is aanvaard, zonder een weloverwogen keuze. Hierdoor kan een erfgenaam in financiële problemen komen als achteraf blijkt dat de nalatenschap meer schulden bevat dan baten.

Daarom is vanaf september alleen nog sprake van zuivere aanvaarding door gedraging, als een erfgenaam goederen uit de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze onttrekt aan eventuele schuldeisers.

Onverwachte schuld

Om erfgenamen te beschermen tegen een onverwachte schuld die bekend wordt na zuivere aanvaarding van de nalatenschap, krijgen zij de mogelijkheid om binnen drie maanden na ontdekking van deze schuld de kantonrechter te verzoeken om bescherming van privévermogen.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze belastingadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.