De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist je dat je voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.

 

Dit jaar meer profijt

Door het toepassen van de scholieren- en studentenregeling zal in veel gevallen de verschuldigde loonheffing nihil  bedragen. De bruto verdiensten krijgt de scholier of student dan netto in handen. Daarnaast zal de regeling door de hogere algemene heffingskorting (hier heeft elke belastingplichtige recht op) in veel gevallen nog wat voordeliger uitpakken. De heffingskorting is dit jaar ruim € 200 hoger, zodat alleen al door deze korting tot een inkomen van € 6.758 geen belasting verschuldigd is.

 

Verzoek Belastingdienst

De scholier of student moet voor het toepassen van de regeling hiertoe een verzoek bij de werkgever indienen. Een dergelijk verzoek kan hij/zij downloaden van de site van de Belastingdienst. Dit ingevulde verzoek moet vervolgens bij de loonadministratie bewaard worden.

 

Scholieren vaak niet op de hoogte

Veel studenten en scholieren zijn niet van de regeling op de hoogte. Wijs hen daarom op de mogelijkheden en help hen bij het invullen van het verzoek.

Wordt de regeling niet toegepast, dan moet er meestal meer loonheffing inhouden geworden die de scholier of student pas na afloop van het jaar bij de Belastingdienst kan vragen.

 

Voor wie geldt de regeling?

  • Scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag;
  • Studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek;
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten;
  • Buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC);