Waarschijnlijk worden de stikstofproductienormen voor biologische bedrijven per 1 januari 2017 aangepast. Volgens de voorstellen stijgen de normen fors. Dit heeft gevolgen voor de ‘SKAL-norm’, maar vaak ook voor de gebruiksnormenberekening.

Biologische stikstofproductienormen

Biologische (SKAL) bedrijven mogen maximaal 170 kg stikstof per hectare uit dierlijke mest gebruiken. Hierbij wordt de stikstofproductie berekend op basis van SKAL-normen. Zijn er voor een diercategorie geen SKAL-normen vastgesteld, dan gelden de stikstofexcretienormen uit de Meststoffenwet.

Flink verhoogd

De SKAL-normen worden flink verhoogd (tot ruim 2 keer de oude norm). Daarnaast vervallen de SKAL-normen voor graasdieren (m.u.v. melkgeiten) en gelden vanaf 2017 de (vaak hogere) excretienormen uit de Meststoffenwet.

Gevolgen voor SKAL en gebruiksnormenberekening

Een hoger SKAL-norm betekent, dat u als biologisch bedrijf meer grond in gebruik moet nemen of meer mest moet afvoeren. Deze gevolgen zijn beperkt voor bedrijven die weinig tot geen grond hebben (bijv. varkensbedrijven).

Gebruiksnormenberekening

Binnen de gebruiksnormenberekening mogen biologische bedrijven voor graasdieren nu nog de (vaak lagere) SKAL-normen gebruiken. Doordat de SKAL-normen voor graasdieren (m.u.v. melkgeiten) vervallen, moet u vanaf 2017 rekenen met hogere excretienormen. Voor staldieren heeft de aanpassing geen gevolgen, omdat hiervoor altijd de stalbalans geldt.

Heeft u een biologisch bedrijf met graasdieren?

Reken dan de gevolgen voor de gebruiksnormenberekening 2017 door.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.