De boete bij het niet voldoen aan de grondgebondenheid (GGB) wordt gebaseerd op de fosfaatruimte die het bedrijf te weinig heeft. Hierdoor kan de boete meevallen, tenzij sprake is van een economisch delict.

Voorbeeldberekening

Stel, u heeft een melkveefosfaatoverschot en u bent t.o.v. 2014 met 500 kg fosfaat gegroeid. Uw fosfaatruimte is gelijk gebleven. Uw staffel stellen we op 75%. U moet voor 500 x 25% = 125 kg extra plaatsingsruimte zorgen, maar u neemt geen extra grond in gebruik.

Boetebepaling

De boete wordt niet bepaald op basis van de groei van 500 kg fosfaat, maar op basis van de fosfaatruimte die uw bedrijf te weinig heeft. De boete wordt dan 125 x € 11 = € 1.275. Deze bestuurlijke boete valt relatief mee.

Economisch delict

Bij herhaalde of forse overtredingen kan bij handhaving, in plaats van een bestuurlijke boete, gekozen worden voor een boete vanwege een economisch delict. Deze boetes kunnen fors oplopen.

Kunt u niet voldoen aan de grondgebondenheid?

Informeer dan bij een van onze bedrijfsadviseurs naar de mogelijke gevolgen. Neem contact op via telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.