U heeft waarschijnlijk uw bouwplan voor 2017 gereed of u gaat hier binnenkort mee aan de slag. Let erop dat u aan de vergroeningseisen voldoet.

 

Over totaal bouwland

U moet voor uw totale areaal bouwland invulling geven aan de vergroening. In dit kader is tijdelijk grasland ook bouwland en een blijvende teelt niet. Ook als u minder betalingsrechten hebt dan areaal bouwland, moet u over alle hectares bouwland voldoen aan de vergroeningsverplichtingen.

 

Onvoldoende EA vanggewassen

Veel bedrijven vullen de EA-verplichting in met vanggewassen. Kunt u onvoldoende EA-vanggewassen telen? Dan kunt u uw bouwplan aanpassen door bijvoorbeeld stikstofbindende gewassen te telen of akkerranden aan te leggen. Ook landschapselementen tellen onder voorwaarden mee.

 

Keuzes

Voor de vergroening kunt u kiezen uit de Algemene Lijst, het Akkerbouw-strokenpakket, het pakket Veldleeuwerik en het Vezelhenneppakket.

 

Let op!

De vergroeningseisen bevatten veel detailvoorwaarden. Laat u goed informeren over alle voorwaarden.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA Agrarisch bedrijfsadviseur Niek Homan. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960 of rechtstreeks per mail: niek.homan@wea-nh.nl.