Hebt u over 2016 te weinig btw aangegeven? Geef de btw dan alsnog aan met het digitale formulier ‘Suppletie omzetbelasting’. Dan voorkomt u belastingrente en mogelijk een boete.

U kunt het digitale suppletieformulier vinden op belastingdienst.nl. Of maak gebruik van de vernieuwde downloadversie van het suppletieformulier die u kunt opsturen. Hebt u teveel btw aangegeven en betaald? Vraag dit dan ook terug met één van beide suppletieformulieren.

 

Belastingrente en boete

Stelt u bij het opmaken van uw jaarstukken vast dat u nog btw moet aangeven en betalen over 2016? Dan hoeft u geen belastingrente te betalen als u de verschuldigde btw aangeeft en betaalt vóór 1 april 2017. U kunt dan ook een boete voorkomen. Hiervoor mag het alsnog te betalen bedrag niet hoger zijn dan € 20.000 en ook niet meer zijn dan 10% van de betaalde btw over 2016.

 

Btw-bedrag minder dan € 1.000?

Is de teveel of te weinig opgegeven btw minder dan € 1.000? Dan hoeft u geen suppletieformulier in te dienen. U mag deze btw dan verwerken in uw eerstvolgende btw-aangifte.

Op 1 maart 2017 beëindigt de Belastingdienst haar ‘Actie balansschulden omzetbelasting’, die medio 2013 is aangekondigd en gestart. Vanaf 1 maart 2017 gelden weer de uitgangspunten voor het opleggen van boetes bij het toezichtproces, zoals die zijn vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met uw WEA-relatiebeheerder. U kunt bellen naar (0227) 513 333 (Middenmeer) of
naar (0251) 361 960.