Heeft u over 2016 in het totaal weinig btw af te dragen? Controleer dan of u in aanmerking komt voor de kleineondernemersregeling (KOR) en pas deze nog toe in de btw-aangifte die u deze maand indient.

 

Toepassing KOR

Indien u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van de voorbelasting) verschuldigd bent, komt u in aanmerking voor KOR. In dat geval hoeft u een deel van de btw niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw verschuldigd bent.

Voorbeeld

Btw over omzet € 2.500
Betaalde btw € 1.250
Verschil € 1.250
Omdat dit minder is dan € 1.345 hoeft u dit bedrag niet te betalen.

Let op! Het bedrag van € 1.250 valt wel vrij in uw winst.

Moet u per saldo een bedrag betalen tussen €1.345 en €1.883? Dan bedraagt de korting 2,5 x €1.883 minus het bedrag van de af te dragen btw.

Voorbeeld

Btw over omzet € 2.500
Betaalde btw € 750
Verschil € 1.500
Korting 2,5 x (€ 1.883 -/- € 1.500) = € 957
De te betalen btw bedraagt dan € 1.500 -/- € 957 = € 543. Ook in dit geval valt het bedrag van € 957 wel vrij in uw winst.

Let op! De KOR kan alleen worden toegepast door natuurlijke personen. Hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Een aanvullende voorwaarde is dat de onderneming in Nederland is gevestigd.

Administratieve ontheffing

Kunt u aannemelijk maken dat u de komende jaren niet meer dan € 1.345 btw hoeft af te dragen, dan kunt u ook ontheffing aanvragen. In dat geval hoeft u geen aangifte btw meer te doen, maar heeft u ook geen recht op aftrek voorbelasting.

Tip: mogelijk wordt de KOR in zijn huidige vorm binnenkort vervangen door een vrijstelling die alleen afhankelijk is van uw omzet. De Staatssecretaris onderzoekt momenteel de mogelijkheden hiervoor.

 

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de voorwaarden en toepassing van de KOR en de administratieve ontheffing contact op met een van onze adviseurs.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.