Grens startersvrijstelling naar € 510.000

De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning wordt ook wel de startersvrijstelling genoemd. Kopers van 18 tot 35 jaar kunnen een beroep doen op deze vrijstelling. Voorwaarden hiervoor zijn onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd de...

Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken

Kocht u in 2021 een onroerende zaak en koos u samen met de verkoper voor een btw-belaste levering van deze onroerende zaak? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijk verklaring afgeven aan de verkoper én aan de Belastingdienst dat u aan de zogenaamde...

Denk na over uw bedrijfsopvolging

Het kabinet reageerde eind 2022 op een evaluatie van de fiscale tegemoetkomingen voor bedrijfsopvolgingen. Hieruit komt naar voren dat het kabinet diverse knelpunten en oneigenlijk gebruik van de regelingen wil aanpakken. Het kabinet heeft hierbij oog voor zowel de...

Vraag subsidie emissieloze bedrijfsauto aan

Ondernemers en non-profitinstellingen kunnen vanaf 10 januari weer de subsidie emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) aanvragen voor de koop of financial lease van een nieuwe elektrische bedrijfsauto. De regeling geldt alleen voor bedrijfsauto’s die zijn gemaakt voor het...

Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto

Particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische personenauto aanschaffen, kunnen ook in 2023 onder voorwaarden weer een beroep doen op de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). De belangrijkste voorwaarden zijn dat de auto pas vanaf 1...

Invorderingsrente 2% vanaf 1 januari 2023

De invorderingsrente op belastingschulden is vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 1 naar 2%. Per 1 juli 2023 volgt een stijging naar 3%, waarna vanaf 1 januari 2024 de invorderingsrente weer uitkomt op het oude niveau van vóór de coronacrisis, namelijk 4%. Heeft u op de...