Belastingschulden corona nog € 9,6 miljard

Van de in totaal € 19,6 miljard uitstel van betaling voor belastingschulden die ruim 400.000 ondernemers aanvroegen tijdens de coronacrisis, staat eind april 2024 van ruim 153.000 ondernemers nog € 9,6 miljard open. Er komt geen generieke kwijtschelding van...

Check het juiste btw-nummer

Ondernemers hebben twee btw-nummers, een omzetbelastingnummer en een btw-identificatienummer. Het omzetbelastingnummer wordt alleen gebruikt wordt voor contact met de Belastingdienst, bijvoorbeeld bij de btw-aangiftes. Het btw-identificatienummer wordt gebruikt voor...

Wegnemen belemmeringen hospitaverhuur

8% van de Nederlanders met een geschikte ruimte zou hospitaverhuur overwegen als de belemmeringen minder worden. Belemmeringen zijn bijvoorbeeld geen toestemming van de hypotheekverstrekker of de verhuurder, het (te snel) ontstaan van een huurcontract voor onbepaalde...

Invloed aankoop andere eigen woning op dga-taks

Zijn uw schulden aan uw bv(‘s) op 31 december 2024 hoger dan € 500.000, dan kunt u te maken krijgen met de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, ook wel dga-taks genoemd. Schulden met betrekking tot uw eigen woning waarvoor een recht van hypotheek verstrekt is...

Minder snel alsnog hoge WW-premie vanaf 2025

In de WW geldt een zogenaamde premiedifferentiatie. Dat houdt grofweg in dat werkgevers die werknemers vaste contracten aanbieden de lage WW-premie betalen en werkgevers die flexibele contracten aanbieden de hoge WW-premie. Als een werknemer met een vast...

Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk

Van 3 juni tot en met 17 september 2024 17.00 uur kunt u weer subsidie praktijkleren aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in gemaakte loon- of begeleidingskosten van een leerling, student, promovendus of technologische ontwerper in opleiding (toio) en bedraagt...