Korte agro wenken – maart 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Toeslag Jonge landbouwer De ‘Toeslag Jonge landbouwers’ kan alleen aangevraagd worden door jonge landbouwers die deze toeslag in 2022 hebben ontvangen. Daarnaast kan deze...

Subsidie ‘Behoud grasland’ bij derogatie

De aanscherpingen van de derogatie heeft behoorlijke (financiële) gevolgen voor bedrijven. De kans is dat bedrijven hierdoor afhaken. Om dit te voorkomen wordt de subsidie ‘Behoud graslandareaal’ opengesteld.   Doelgroep De subsidie is bedoeld voor bedrijven die...

Datums derogatie bekend

Onlangs zijn de regels voor derogatie gepubliceerd. Wilt u derogatie aanvragen? Houdt rekening met onderstaande punten.   Uiterste datum 7 april Dit jaar kunt u t/m 7 april een derogatievergunning aanvragen bij RVO. Op deze datum moet u ook uw bemestingsplan...

Oppervlakte ‘mest’ corrigeren voor bufferstrook

In de GO moet u per perceel ‘perceelsgebonden informatie’ invullen. Een onderdeel hiervan is de ‘Opgegeven oppervlakte Mest’.   Geen mestplaatsingsruimte op bufferstrook Een bufferstrook mag u niet meetellen voor de mestplaatsingsruimte op uw bedrijf. Om deze...

Invoer conditionaliteit en eco-regeling

Meld u uw bedrijf aan voor de eco-regeling? Dan moet u voor de betreffende percelen uw geplande eco-activiteiten opgeven. In bepaalde situaties speelt ook de conditionaliteit-eis ‘niet-productief areaal’ een rol.   Opgeven eco-activiteiten U kunt de...

Extra vragen voor landbouwtelling

Naast de gebruikelijke vragen in de GO moet u dit jaar ook de vijfjaarlijkse ‘Europese landbouwtelling’ invullen.   Extra vragen, extra tijd De extra vragen gaan o.a. over: verbrede landbouw, opslagruimte landbouwproducten, mestopslagcapaciteit, bodembewerking en...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya