Nieuwe modelovereenkomst voor zzp’ers in de bouw

De Belastingdienst heeft een nieuwe modelovereenkomst ‘aanneming van werk door een zelfstandige zonder personeel’ gepubliceerd. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie met hun zzp’ers dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe...

Verruiming herinvesteringsreserve bij overheidsingrijpen per 2024

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2024 voorgesteld om de herinvesteringsreserve (HIR) te verruimen. Bij staking van een deel van uw onderneming ten gevolge van overheidsingrijpen kunt u dan straks ook een HIR vormen die u gebruikt in uw andere onderneming.  ...

Minimumloon omhoog en invoering uniform uurloon per 1 januari 2024

Het wettelijk minimumloon wordt twee keer per jaar geïndexeerd, namelijk per 1 januari en per 1 juli. Inmiddels is bekendgemaakt dat het wettelijk minimumloon op 1 januari 2024 omhooggaat met 3,75%. Bovendien geldt vanaf die datum een uniform uurloon. Per 1 januari...

De belangrijkste laatste wijzigingen in Belastingplanpakket 2024

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met alle wetsvoorstellen uit het Belastingplanpakket 2024. Wel heeft de Tweede Kamer een flink aantal amendementen aangenomen met wijzigingen op de wetsvoorstellen. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen? De voorgenomen verlaging van...

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt de dga de komende tijd te maken met forse extra lastenverzwaringen. Hiertoe is via amendementen een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht op de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024. Let op! Het Belastingplan 2024...

Eindejaarstips 2023 | Tips inzake de btw

1. Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2023 indienen. Vergeet dan niet te kijken naar de uitgaven voor uw personeel en relatiegeschenken. De...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya