Zeer waarschijnlijk worden per 1 januari 2017 fosfaatrechten toegekend aan melkveebedrijven. De berekening voor het vaststellen van de fosfaatrechten is echter nog niet bekend. Toch heeft RVO ervoor gekozen om de referentiegegevens voor deze berekening alvast aan u ter controle aan te bieden. Het is belangrijk dat u deze gegevens controleert en zo nodig wijzigingen doorgeeft aan RVO.

Controle gegevens

Op mijn.rvo.nl kunt u de volgende referentiegegevens controleren:

  • Aantal stuks melkvee (melkkoeien en jongvee) per 2 juli 2015.
  • Melkproductie in 2015.
  • Gemiddeld aantal melkkoeien 2015.
  • Fosfaatruimte 15 mei 2015.

Wijzigingen kunt u tot en met 30 september 2016 melden bij RVO.

Bewijsstukken

Als u wijzigingen doorgeeft, moet u deze onderbouwen met bewijsstukken.

Servicebrief

Iedere melkveehouder ontvangt in augustus een brief van RVO. Heeft u melkvee op 2 juli 2015 gehad, maar geen brief van RVO ontvangen dan kunt u zich via de site van RVO melden (t/m 30 september 2016).

Bedrijfsoverdrachten

Stopt u of bent u gestopt met uw bedrijf na 2 juli 2015 en voor 1 januari 2017? Heeft u in deze periode uw bedrijf volledig overgedragen? Dan krijgt u geen fosfaatrechten. Bij volledige bedrijfsoverdrachten krijgt het nieuwe bedrijf in principe de referentie. Bij het bepalen van de referentiegegevens heeft RVO rekening gehouden met bedrijfsoverdrachten die vóór 13 juni 2016 zijn gemeld.

Korting bij overdracht?

Bij bepaalde overdrachten kunnen fosfaatrechten worden gekort. Het is niet bekend of een korting wordt toegepast bij het overdragen van de referentie. Als de referentiegegevens nu volledig bij het nieuwe bedrijf staan, betekent dit niet dat bij de vaststelling van de fosfaatrechten hierover geen korting plaatsvindt.

Let op: controleer tijdig de referentiegegevens voor de fosfaatrechten. Let vooral op bij overdracht of een splitsing van uw bedrijf.

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.