RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of percelen, waarop GLB-subsidies is aangevraagd, voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Hiervoor gebruikt RVO het ‘Areaal Monitoring Systeem’. RVO stuurt een bericht als, volgens RVO, niet aan de voorwaarden wordt voldaan. Het bedrijf kan vervolgens aanvullend bewijs indienen of het perceel intrekken.

 

Leg bewijs van activiteiten vast

Het is daarom aan te raden om voor uzelf ook bewijs vast te leggen van activiteiten en voorwaarden waarmee u voldoet aan de voorwaarden. Vanaf 2024 wordt het AMS ook ingezet voor controle van o.a. de eco-regeling en het ANLb.

Naast het AMS zal RVO gebruik blijven maken van luchtfoto’s, die tweemaal per jaar worden genomen, en (fysieke) controles door NVWA.