Diverse bedrijven hebben inmiddels een ‘Beschikking uitbetalen bedrijfstoeslag’ ontvangen en vaak ook een betaling. Het is van belang dat u de beschikking goed controleert. Dit geldt zeker als er sprake is van een korting. De uitbetaling van de overige GLB-subsidies volgt later.

 

Bedrijfstoeslag 2021

De hoogte van de basispremie 2021 is vastgesteld op € 259,73 per hectare. De vergroeningspremie op € 111,96 per hectare. Deze bedragen kunt u vermenigvuldigen met het aantal betalingsrechten, waarvoor u uitbetaling heeft aangevraagd. Indien van toepassing komt de toeslag Jonge landbouwers hier bovenop. De hoogte van deze toeslag is voor 2021 € 58,69 per hectare, voor maximaal 90 hectare.

 

Budgetkorting

Voor 2021 geldt ‘alleen’ een Europese budgetkorting van 1,659%. Deze korting geldt over het bedrag boven de € 2.000.

 

Deelbetaling en voorschot

RVO streeft ernaar om de gehele bedrijfstoeslag in één keer uit te betalen. Bij de uitbetaling wordt rekening gehouden met een (eventueel) eerder uitbetaald voorschot. Het voorschot bedroeg € 300 per betalingsrecht.

In niet alle situaties lukt het om het gehele bedrag direct uit te keren. Bijvoorbeeld als de controles t.a.v.de vergroeningseisen nog niet zijn afgerond. U ontvangt dan later een tweede beschikking.

 

Betaalschema

RVO streeft ernaar dat uiterlijk 31 december 95% van de aanvragers een (deel)betaling hebben ontvangen. Uiterlijk 30 juni 2022 moeten alle betalingen zijn afgerond.

 

Overige GLB-subsidies

De graasdierpremie wordt in de periode van 1 maart t/m 30 juni 2022 uitgekeerd. Voor ‘Agrarisch natuurbeheer’ gelden de volgende perioden:

  • ANLb: van begin januari t/m 15 februari 2022.
  • SNL-a: van medio januari t/m 15 mei 2022.

Bent u het niet eens met de berekende bedragen in de beschikking? Stuur dan tijdig een bezwaarschrift RVO in.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.