Binnenkort valt bij werkgevers de beschikking ‘Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas’ voor 2017 op de deurmat. Controleer deze Whk-beschikking goed. Wanneer deze is gebaseerd op onjuiste gegevens, dan kan dat nadelig voor u uitpakken.

De Belastingdienst is gestart met het versturen van de nieuwe Whk-beschikkingen. In 2017 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit twee componenten:

  • premiecomponent WGA voor alle dienstbetrekkingen (zowel vaste als flexibele dienstbetrekkingen)
  • premiecomponent ZW voor flexibele dienstbetrekkingen

Let op! Bent u een grote werkgever (gemiddeld premieplichtig loon in 2015 > € 3.220.000) of middelgrote werkgever (gemiddeld premieplichtig loon in 2015 > € 322.000) en heeft u het eigenrisicodragerschap beëindigd na 1 juli 2015, dan betaalt u vanaf 2017 in de eerste jaren gemiddeld een hogere individuele WGA-premie dan werkgevers die het eigenrisicodragerschap hebben beëindigd op of vóór 1 juli 2015.

De individuele verschuldigde gedifferentieerde premie Whk hangt onder andere af van de omvang van het premieloon en het individuele werkgeversrisico afgezet tegenover het gemiddelde werkgeversrisico. Bent u eigenrisicodrager voor de ZW en/of de WGA dan is dat deel van de premie op nihil gesteld. Voor kleine werkgevers (loon in 2015 < € 322.000) geldt dat ze een premie betalen die afhankelijk is van de sector waartoe ze behoren.

Check

De door u verschuldigde gedifferentieerde premie Whk hangt dus af van verschillende factoren. Daardoor kan het voorkomen dat de Whk-beschikking 2017 die u ontvangt, is gebaseerd op onjuiste gegevens. Controleer de beschikking dan ook goed. Vraag ook de lijsten op van de uitkeringen van (ex-)werknemers die aan u worden toegerekend. Mogelijk staan op de lijst werknemers die nooit bij u in dienst zijn geweest, dan wel op wie de no-riskpolis van toepassing was, zodat u niet opdraait voor de betreffende uitkering.

Let op! Kloppen de gegevens niet, dien dan binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar in. Natuurlijk kunnen wij u daarbij van dienst zijn.

Neem dan contact op met WEA Personeel op telefoonnummer (0251) 361 960. Of mail naar: salaris@wea-nh.nl. 

Bron: sra.nl