Nederland wil uiterlijk eind 2022 ‘alle’ percelen in de digitale kaart ‘Basisregistratie grootschalige topografie’ hebben. RVO is onlangs gestart met het vervolg van dit project. Mogelijk dat u nu ook van RVO een uitnodiging voor de BGT-check ontvangt. Hiermee kunt u uw nieuwe perceelsgrenzen controleren.

 

Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

De BGT is een digitale kaart waarin naast percelen ook gebouwen, wegen, bermen, wateren en natuurterreinen e.d. zijn opgenomen. Binnen de BGT hanteren alle betrokken partijen dezelfde grenzen.

 

Wijzigingen perceelsgrenzen

RVO moet de perceelsgrenzen in BGT precies laten aansluiten op grenzen van o.a. bermen, wateren en/of gebouwen. In de praktijk betekent dit, dat diverse perceelsgrenzen (iets) kunnen wijzigen.

 

Invoering in stappen

Een groot aantal agrarische bedrijven heeft afgelopen jaar de BGT-check al uitgevoerd. Van een deel van deze bedrijven zijn de perceelsgrenzen inmiddels ‘definitief’. Alle overige bedrijven krijgen dit jaar of volgend jaar een uitnodiging voor de BGT-check.

 

Controle middels BGT-check

U krijgt de mogelijkheid om de nieuwe perceelsgrenzen te controleren middels de BGT-check. U kunt de check uitvoeren zodra u een uitnodiging van RVO heeft ontvangen. U bent niet verplicht om de BGT-check uit te voeren. Het is wel verstandig om dit te doen, zodat u later wellicht minder discussie krijgt.

 

Daarna aanpassing definitief

Na de periode voor de BGT-check stelt RVO de perceelsgrenzen ‘definitief’ vast in de perceelregistratie. Hierbij wordt zo mogelijk rekening gehouden met uw opmerkingen, als u die met de BGT-check heeft doorgegeven.

Bij een wijziging moet u de perceelsintekening in ‘mijn.percelen’ nog aan laten sluiten op de nieuwe grenzen. Dit kan pas nadat RVO de nieuwe grenzen definitief heeft opgenomen in de BGT.

 

Let op!

Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGT-check uit te voeren? Maak hier dan gebruik van! U krijgt immers de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen bij de voorgestelde perceelsgrenzen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.