Heeft u als fritesaardappelteler of ondernemer uit de sierteelt of voedingstuinbouw coronasteun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 31 oktober uw vaststellingsaanvraag indienen. Ook moet u een ‘verklaring’ indienen.

 

Indienen bewijstukken

Bij de definitieve vaststellingaanvraag moet u bewijsstukken meesturen. Voor fritesaardappeltelers zijn dit bijvoorbeeld vrachtbrieven, weegbonnen en facturen. Ondernemers in de sierteelt of voedingstuinbouw moeten bewijstukken aanleveren waaruit o.a. moet blijken wat de daadwerkelijke derving is van de omzet of brutowinst.

 

Verklaring afgeven

Bij uw definitieve vaststellingsaanvraag moet u ook bepaalde zaken ‘verklaren’. Bijvoorbeeld of u compensatie heeft ontvangen en/of de kosten zijn verminderd. De soort verklaring is afhankelijk van uw steunbedrag.

Aanvraag minder dat € 25.000

U kunt volstaan met een ‘eigen verklaring’. RVO heeft een model van een eigen verklaring beschikbaar gesteld voor enerzijds de fritesaardappeltelers en anderzijds voor ondernemers uit de sierteelt of voedingstuinbouw.

Aanvraag van € 25.000 tot € 125.000

U kunt een ‘derdenverklaring’ indienen. De door RVO beschikbare verklaring moet u door een deskundige (bijv. boekhouder of accountant) laten invullen en ondertekenen.

Aanvraag vanaf € 125.000

Waarschijnlijk is dan een accountantsverklaring verplicht. Op het moment van schrijven was nog niet duidelijk welke informatie u moet indienen.

 

Let op!

Een ‘eigen verklaring’ kunt u zelf indienen. Doet u dit liever samen met uw adviseur? Neem dan tijdig contact met ons op. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.