Onlangs zijn de regels voor derogatie gepubliceerd. Wilt u derogatie aanvragen? Houdt rekening met onderstaande punten.

 

Uiterste datum 7 april

Dit jaar kunt u t/m 7 april een derogatievergunning aanvragen bij RVO. Op deze datum moet u ook uw bemestingsplan gereed hebben.

 

Geldigheid grondmonsters

Derogatiemonsters zijn vier jaar geldig. Zoals het nu lijkt zijn grondmonsters die gestoken zijn vanaf 1 februari 2019 geldig voor 2023. Moet u nieuwe grondmonsters steken? Dan moet de analyse uiterlijk 7 april bekend zijn. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat u per max. 5 ha een grondmonster laat nemen. Dit geldt ook voor gestratificeerde monsters!

 

Lager derogatienorm

De derogatienorm in 2023 is 240 of 220 kg N/ha (i.p.v. 250/230). De lagere norm geldt ook voor alle grondsoorten in de waterschappen ‘Noord-Hollands Noorderkwartier’, ‘Delfland’ en ‘Brabantse Delta’.

 

Geen derogatie voor bepaalde percelen, wel derogatie-eisen

Voor percelen, die liggen in een grondwaterbeschermingsgebied of Natura 2000-gebied, geldt de derogatienorm niet. Als u derogatie heeft, geldt voor deze percelen de norm van 170 kg N/ha. De percelen moeten wel bemonsterd zijn en tellen ook mee bij de bepaling van de 80%-graslandeis.

Naast de grondmonsters en het bemestingsplan moet u, als derogatiebedrijf aan (veel) meer voorwaarden voldoen. Zorg dat u kennis neemt van de voorwaarden die voor uw bedrijf gelden.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya