De tijdelijke vrijstelling voor ‘gewasrotatie’ (GLMC 7) en ‘niet-productief areaal’ (GLMC 8) vervalt per 2024. Dit betekent dat u aan de betreffende voorwaarden moet voldoen als u GLB-subsidies wilt ontvangen. Voor bepaalde bedrijven blijft een vrijstelling van toepassing.

 

‘Gewasrotatie’ (GLMC 7)

Voor de gewasrotatie-eis op bouwland gelden de volgende hoofdregels.

  • Jaarlijks op minimaal 1/3 van uw bouwland een ander gewas telen dan in het voorgaande jaar. Dit geldt ook voor 2024 t.o.v. 2023.
  • Op ieder perceel eenmaal in de vier jaar een andere hoofdteelt telen. U moet hier uiterlijk in 2026 aan voldoen.

Daarnaast geldt dat u op zand- en lössgrond eenmaal in de vier jaar een rustgewas moet telen. Deze verplichting geldt ook vanuit de mestwetgeving,

 

‘1/3e-eis’ invullen met een vanggewas

Het is toegestaan om de ‘1/3e-eis’ in te vullen met een vanggewas na de hoofdteelt. U hoeft dan geen andere hoofdteelt te telen. Het vanggewas moet wel blijven staan tot aan de start van de hoofdteelt in het opvolgende jaar.

 

In praktijk vaak geen probleem, let op bij continuteelt

Teelt u verschillende gewassen op bouwland? Of past u veel grondruil toe? Dan zijn de voorwaarden vaak niet zo’n probleem. Bij continuteelt kunt u de ‘1/3e-eis’ wellicht invullen met een (verplicht) vanggewas. Let op: het vanggewas mag u pas net voor de inzaai van de hoofdteelt vernietigen. Daarnaast moet u wel eenmaal per vier jaar een andere hoofdteelt telen.

 

‘Niet-productief areaal’ (GLMC 8)

Vanaf 2024 moet u daadwerkelijk 4% van uw bouwland gebruiken als ‘niet-productief areaal’.

 

Aangrenzend aan eigen bouwland

Naast niet-productieve gewassen (o.a. groene braak) tellen diverse elementen mee als ‘niet-productief’. Zoals bijvoorbeeld sloten, bufferstroken, houtwallen en bomengroep. Soms geldt een weegfactor groter dan 1,0. De elementen moeten wel ‘aangrenzend’ liggen aan uw eigen bouwland. De weegfactor van sloten wordt afhankelijk van de aangrenzende rand. Houd dus rekening met het feit dat niet alle sloten de weegfactor 2 hebben zoals in 2023. Het kan dus zijn dat u meer grond als niet-productief areaal moet gaan opgeven.

 

Let op!

De ‘conditionaliteit’ vergt vanaf 2024 vaak extra maatregelen op uw bedrijf. Ga na hoe u hier invulling aan kunt geven.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.