LTO Nederland, POV, COBK, FNV Agrarisch en Groen en CNV Vakmensen hebben ingestemd met het principe akkoord cao Productiegerichte Dierhouderij. Daarmee ligt er nu een definitief akkoord voor de nieuwe cao. De cao geldt met terugwerkende kracht voor een periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2017 en betreft medewerkers in de melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij (fokkers, kuikenbroeders en exporteurs van broedeieren en eendagskuikens).

 

Loonschalen met 2,5% omhoog

De sociale partners hebben onder meer afgesproken dat op 1 januari 2017 de loonschalen met 2,5% omhoog gaan. Eventuele loonsverhogingen in de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 mogen worden verrekend met de loonsverhoging op 1 januari 2017, mits het geen toekenning van een trede betreft. Naast de loonsverhoging ontvangen werknemers op 1 oktober 2017 een eenmalige uitkering van 1% over het jaarsalaris.

In het akkoord zijn ook afspraken gemaakt over de introductie van een startschaal, het aanpassen van de toeslagen voor het werken op zondag en een vergoeding voor 50 BBL-plekken. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht voor het invoeren van een individueel scholingsbudget voor iedere werknemer en voor het moderniseren van het loongebouw en de arbeidstijdenregeling.

De komende periode worden de cao-teksten uitgewerkt, waarna de cao Productiegerichte Dierhouderij bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal worden aangeboden voor een algemeen verbindend verklaring (AVV).

 

Meer weten?

Heeft u nog vragen over de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij? Neem dan contact op met WEA Personeel via telefoonnummer (0251) 361 960 of mail rechtstreeks naar salaris@wea-nh.nl.