De eco-activiteiten 2023 zijn definitief vastgesteld. Om aan de eco-regeling te kunnen deelnemen zult u meerdere eco-activiteiten moeten uitvoeren.

 

Tabel 2. Definitieve eco-activiteiten 2023

Eco-activiteiten
Rustgewas Onderzaai vanggewas
Stikstofbindend gewas / eiwitgewas Groenbedekking
Meerjarige teelt Biologische bestrijding
Langjarig grasland Overdag weiden
Grasland met kruiden Dag en nacht weiden
Natte teelt Heg, haag, struweel
Vroeg oogsten rooigewas (≤ 31/08) Landschapselement hout
Vroeg oogsten rooigewas (≤ 31/10) Groene braak
Gras/klaver Vezelgewas
Strokenteelt Biologische landbouw (SKAL)
Bufferstrook met kruiden

(langs bouwland)

Bufferstrook met kruiden

(langs grasland)

Ga na welke eco-activiteiten u al uitvoert. Bepaal daarna of extra eco-activiteiten bij uw bedrijf passen. Raadpleeg zo nodig uw adviseur.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.