Het kabinet reageerde eind 2022 op een evaluatie van de fiscale tegemoetkomingen voor bedrijfsopvolgingen. Hieruit komt naar voren dat het kabinet diverse knelpunten en oneigenlijk gebruik van de regelingen wil aanpakken. Het kabinet heeft hierbij oog voor zowel de knelpunten die de Belastingdienst ervaart als de knelpunten die de ondernemers ervaren. Het doel is onder meer eenvoudigere regels en minder juridische procedures.

Zo wil het kabinet, waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2024, alle aan derden verhuurde onroerende zaken aanmerken als beleggingsvermogen in de BOR en DSR. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheden voor nieuw beleid om constructies met baby-bv’s aan te pakken. Verdere wijzigingen zijn nog niet bekend. De komende periode doet het kabinet onderzoek hiernaar. Het kabinet streeft naar een ingangsdatum per 1 januari 2024.

Gezien de mogelijke wijzigingen die plaats gaan vinden in de bedrijfsopvolgingsregelingen, is het verstandig om met uw adviseur te overleggen wat u in 2023 nog kunt doen om gebruik te maken van de huidige regelingen.

Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar info@weanoordholland.nl. Wij helpen u graag verder.