Of Nederland voor de periode 2020-2021 opnieuw derogatie krijgt, wordt mogelijk pas in de loop van 2020 duidelijk. Wat zijn dan de gevolgen?

 

Derogatie

De huidige derogatie loopt tot en met 2019. Voor de periode 2020-2021 moet Nederland nog goedkeuring krijgen van de Europese Commissie. De benodigde wetswijzigingen moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Daarnaast moet het Nitraatcomité in Brussel een positief advies geven. Pas dan wordt het definitieve besluit genomen. De kans is groot dat dit niet voor het eind van het jaar gaat lukken.

 

Verlenging van huidige derogatie

De inzet van minister Schouten is dat de huidige derogatie wordt verlengd. Als dit lukt blijven de derogatievoorwaarden gelijk.

 

Met terugwerkende kracht

Het is mogelijk dat in de loop van 2020 derogatie wordt goedgekeurd. Dit zal dan, net als voorgaande keren, met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

 

Nieuwe einddatums

Indien derogatie in de loop van 2020 wordt ingevoerd, dan zullen nieuwe einddatums worden vastgesteld t.a.v. het aanvragen van de derogatiever-gunning en het in orde hebben van het bemestingsplan incl. grondmonsters.

Zijn uw huidige derogatiemonsters te oud voor 2020? Dan is het slim om tijdig nieuwe monsters te nemen en niet te wachten ‘tot het laatste moment’.

 

Wordt derogatie pas in de loop van 2020 bekend?

Let dan op de nieuwe datums voor o.a. uw aanvraag van uw derogatievergunning. Het is wel aan te raden om het bemestingsplan tijdig op te stellen en niet de goedkeuring van derogatie af te wachten.