Dit jaar wordt pas laat bekend of Nederland derogatie krijgt. Voor veel melkveehouders betekent dit een onzekere periode. Wilt u, indien het mogelijk wordt gebruikmaken van derogatie? Keuzes in het bemesten van uw grasland spelen vooral na de tweede snede.

 

Grote onzekerheid derogatie

Op dit moment is niet bekend of Nederland voor 2022 derogatie krijgt en wanneer dit besluit valt. Ook is niet bekend wat, bij een positief besluit, de voorwaarden worden. Wilt u van derogatie gebruikmaken als dit mogelijk is? Hanteer dan voorlopig de derogatievoorwaarden van 2021.

 

Eerste twee snedes: maximaal 170 kg stikstof

Het is verstandig om met de bemesting van de eerste twee snedes gras onder de 170 kg stikstof uit dierlijke mest te blijven. Vaak kunt u dan bemesten zoals u gewend bent. Misschien dat u uw mestgift iets moet verlagen. U hoeft pas na de tweede grassnede keuzes te maken over de bemesting in de rest van het jaar. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over de kans dat derogatie wordt verleend.

 

Mestafvoer in het voorjaar

Als derogatie niet doorgaat, dan zal in het najaar de druk op de mestmarkt flink toenemen. Moet u ook met derogatie mest afvoeren? Voer deze mest dan in ieder geval alvast in het voorjaar af.

 

Geen derogatie: extra mest afvoeren of in voorraad nemen

Als blijkt dat Nederland geen derogatie krijgt, dan moet u terug naar 170 kg stikstof per hectare. U moet dan extra mest afvoeren of in voorraad nemen. Heeft u voor dit laatste onvoldoende mestopslagcapaciteit? Dan is een verstandige overweging om al in het voorjaar extra mest af te voeren.

 

Let op!

Pas na het voorjaar moet u ‘echte’ keuzes maken voor de bemesting van uw percelen. Voer zo nodig (extra) mest af in het voorjaar.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.