Onlangs heeft Nederland opnieuw derogatie gekregen. De basisvoorwaarden voor 2022 zijn gelijk gebleven. Bepaalde eisen worden aangescherpt. Vanaf 2023 worden de derogatienormen afgebouwd. Na 2025 vervalt de derogatie.

 

Basisvoorwaarden gelijk

De basisvoorwaarden voor derogatie blijven gelijk. Denk hierbij o.a. aan de 80%-graslandeis, het bemestingsplan en geen fosfaatkunstmest.

 

Derogatienorm 2022 gelijk, aanmelden nog nodig

Voor 2022 blijven de derogatienormen gelijk: 250 of 230 kg N/ha. Wilt u derogatie toepassen? Dan moet u zich nog melden bij RVO. Ook moet u waarschijnlijk een bemestingsplan opstellen en zorgen voor geldige grondmonsters. De data waarop dit geregeld moet zijn, zijn nog niet bekend.

 

Afbouw derogatienorm 2023-2025

De hoogten van de derogatienorm voor de komende jaren staan in tabel 5.

 

Tabel 5 Derogatienorm 2023-2025 in kg per hectare.

Jaartal Derogatienorm ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’ Derogatienorm

‘overige gebieden’

2023 220 240
2024 210 230
2025 190 200

 

Vanaf 2023 meer gebieden de lagere norm of zelfs geen derogatie

Vanaf 2023 kan een bedrijf voor percelen in Natura 2000-gebieden en grondwaterbeschermingsgebieden geen derogatie aanvragen. Voor ‘door nutriënten verontreinigde gebieden’ geldt de lagere norm. Deze gebieden zijn ruimer dan de huidige zand-/lössgebieden met de lage derogatienorm. Vanaf 2024 worden deze gebieden verder uitgebreid.

 

Extra eisen derogatie bedrijven

Vanaf 2023 gelden bepaalde eisen t.a.v. graslandvernietiging, ook voor klei/ veen. Ook komen extra eisen voor bedrijven met de laagste derogatienorm.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya