Het uitstel van invoering van het stelsel van fosfaatrechten lijkt op het eerste gezicht winst op te leveren voor de melkveehouderijsector. Nederland moet in 2017 echter ook de derogatie binnen zien te halen. Of dat lukt voor de periode 2018-2021 is een steeds grotere vraag.

 

Fosfaatproductieplafond 2017 bepalend

Een bepalende factor voor het binnenhalen van de derogatie voor de genoemde periode is de fosfaatproductie in Nederland in 2017. De EC stelt dat Nederland ook over 2017 de fosfaatproductie moet laten dalen.

 

Minder productie in 2017

Nederland moet volgens de EC een overtuigend pakket presenteren waarmee de fosfaatproductie in 2017 wordt gereduceerd. Om dit te realiseren, zal de fosfaatproductie flink moeten afnemen. Het is de vraag hoe dit nu, zonder wettelijke mogelijkheden, gerealiseerd kan worden.

 

Geen regulering

Door het wegvallen van de melkquotering en het niet tijdig starten van het stelsel van fosfaatrechten ontbreekt feitelijk in 2017 enige vorm van productiebeperking. Staatssecretaris Van Dam doet nu een beroep op de sector om zich in te houden. Maar of dat lukt, is zeer onzeker.

Het verkrijgen van derogatie over de periode 2018-2021 hangt o.a. af van de fosfaatproductie over 2017. Regulering ontbreekt in 2017.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de WEA-bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.