Sinds dit jaar is het verplicht voor derogatiebedrijven op klei- en veengrond in Nutriënt verontreinigde gebieden om na de maïsteelt een vanggewas te telen.

De regels zijn niet zo streng als bij het telen van maïs op zand- en/of lössgrond. Er geldt bijvoorbeeld geen uiterste inzaaidatum. Daarom kunt u na 1 oktober nog de mais oogsten. Afhankelijk van het zaaimoment na de oogst mag het vanggewas vanaf 1 februari worden vernietigd of moet deze als hoofdteelt blijven staan. RVO maakt onderscheid tussen twee verschillende zaaimomenten. Dit is direct aansluitend op de maïsteelt of niet direct aansluitend.

 

Direct aansluitend geteeld

Als het vanggewas direct aansluitend wordt ingezaaid mag deze vanaf 1 februari worden vernietigd. Het bedrijf moet een van de volgende gewassen als vanggewas inzaaien: gras, winterrogge, -tarwe, – gerst, bladkool, -rammenas, triticale of Japanse haver. Het mag ook een mengsel van deze gewassen zijn, waarbij minimaal 2/3 bestaat uit de genoemde gewassen.

 

Niet direct aansluitend, dan hoofdteelt

Als het vanggewas niet direct aansluitend wordt ingezaaid moet deze volgend jaar als hoofdteelt worden geteeld. Het gaat om een van de volgende gewassen: winterrogge, -tarwe, -gerst, spelt of triticale. Het mag ook een mengsel van deze gewassen zijn, waarbij minimaal 2/3 bestaat uit de genoemde gewassen.

 

Wanneer ‘niet direct aansluitend’?

Het is niet geheel duidelijk wat wordt verstaan onder ‘direct aansluitend’. RVO heeft in het verleden aangegeven dat er ‘geen of nauwelijks sprake is van een gewasloze periode’. Als het vanggewas binnen een paar dagen na de oogst wordt ingezaaid zal het naar verwachting voldoen aan de voorwaarde ‘direct aansluitend’ en mag het gewas vanaf 1 februari worden vernietigd.

 

Let op!

U kunt tot 1 oktober doorgeven of u een vanggewas voor 1 oktober of na 1 oktober gaat zaaien. Dit geldt voor alle vanggewassen. Dit doet u in de Gecombineerde Opgave.

Verder adviseren wij u om bewijsmateriaal te verzamelen, voor het geval dat RVO vragen heeft over bijvoorbeeld uw zaaidatum. Maak duidelijke foto’s waarmee u kunt aantonen dat u voldoet aan de voorwaarden.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya