Vanaf 2021 is het hoogst waarschijnlijk verplicht dat bij alle mesttransporten de vervoerder diverse meldingen direct digitaal doorgeeft aan RVO. Maakt u gebruik van forfaitaire mestafvoer? Dan geldt dit ook voor u als u de mest zelf transporteert.

 

Direct digitaal melden

Het is de bedoeling dat bepaalde meldingen voor, tijdens en na een mesttransport direct digitaal (‘real time’) worden doorgegeven. Hiervoor komt een ‘real time Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen’ (rVDM) beschikbaar.

 

Mobiel app

Voor forfaitaire transporten komt de rVDM via een mobiele app beschikbaar. Hiermee kunt u o.a. de volgende gegevens doorgegeven:

  • startmelding met gegevens van o.a. leverancier, vervoerder en afnemer;
  • laadbericht met GPS-coördinatoren;
  • losbericht met GPS-coördinatoren.

Na het lossen moet de afnemer de ontvangst van de mest nog bevestigen. Dit moet uiterlijk de volgende werkdag gebeuren.

 

Digitaal sneller, wel vooraf plannen

Met het direct digitaal melden van mesttransporten vervalt het papieren VDM. Echter, bij ieder transport moeten vooraf diverse gegevens worden doorgegeven. Het achteraf melden middels het insturen van een papieren VDM is dan niet meer mogelijk.

 

Let op!

Houd de ontwikkelingen t.a.v. het ‘rVDM’ in de gaten. Waarschijnlijk geldt dit vanaf 2021, ook voor uw forfaitaire mesttransporten.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze BE-medewerkers via telefoonnummer 088 2824000. Of stuur een mail naar: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.