Het kabinet heeft spoedreparatiemaatregelen aangekondigd voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Het fiscale eenheidsregime is mogelijk niet helemaal waterdicht. Of dit ook echt zo is, hangt af van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het kabinet heeft echter nu alvast voorgesorteerd op deze uitspraak.

Fiscale eenheid

Een fiscale eenheid heeft zowel voor- als nadelen. Belangrijke voordelen zijn de onderlinge verrekening van verliezen en winsten, geen winstneming op intercompanytransacties en het zonder fiscale gevolgen schuiven met activa tussen de verschillende bv’s van de fiscale eenheid. Er zijn ook nadelen, zoals het feit dat er maar eenmaal geprofiteerd kan worden van het 20%-vennootschapsbelastingtarief over de eerste € 200.000 belastbare winst en de hoofdelijke aansprakelijkheid per bv voor de totale belastingschuld van de fiscale eenheid.

Spoedreparatiemaatregelen

Alleen in Nederland gevestigde vennootschappen kunnen met elkaar een fiscale eenheid aangaan. Dat kan nadelig uitpakken in grensoverschrijdende situaties. Een moeder-bv kan bijvoorbeeld geen fiscale eenheid aangaan met een buitenlandse dochter-bv. Hierdoor loopt men mogelijk enkele voordelige elementen van het fiscale eenheidsregime mis. De kans bestaat dat het Europese Hof van Justitie straks oordeelt dat Nederland ook in grensoverschrijdende situaties bepaalde voordelen van de fiscale eenheid moet gaan toestaan. Dat kan leiden tot een aanzienlijke budgettaire derving.

Om die reden grijpt het kabinet, met de aankondiging van spoedreparatiemaatregelen, alvast in. Hoe die er precies uit gaan zien, is nog niet duidelijk. Het kabinet heeft al wel aangegeven dat bepaalde regelingen in de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting moeten worden toegepast alsof de verschillende bv’s van de fiscale eenheid zelfstandig belastingplichtig zijn. Mocht het Europese Hof van Justitie straks in negatieve zin beslissen dan gaan de spoedreparatiemaatregelen met terugwerkende kracht in op 25 oktober 2017, 11:00 uur. Mocht het Europese Hof van Justitie daarentegen straks in positieve zin beslissen dan zijn de spoedreparatiemaatregelen van de baan.

Let op! De spoedreparatiemaatregelen kunnen nadelig uitpakken voor bestaande fiscale eenheden. Mogelijk moet u daar nu al op anticiperen gezien de terugwerkende kracht. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA