Teelt u een EA-vanggewas, dan mag u soms de stikstofgebruiksnorm van een groenbemester tellen. O.a. vanwege de zaaidatum kunt u niet altijd aan de voorwaarden van de groenbemester voldoen.

 

Inzaaien voor 1 september

Een EA-vanggewas moet u uiterlijk 30 september ingezaaid hebben. Om de extra stikstofnorm te mogen hanteren, moet u het vanggewas (groenbemester) echter voor 1 september ingezaaid hebben. Daarnaast geldt voor de groenbemester geen 10-wekenperiode, maar moet de groenbemester:

  • op zand-, löss- en veengrond minimaal t/m 1 december blijven staan;
  • op kleigrond minimaal 8 weken worden geteeld.

De gebruiksnorm telt niet als u het vanggewas na maïs teelt (geldt voor alle grondsoorten).

 

Inzaaidatum of 15 mei bepalend?

Een EA-vanggewas telt altijd mee bij degene die het betreffende perceel heeft opgegeven bij de Gecombineerde Opgave. Ook als het perceel later uit gebruik is gegeven. De stikstofgebruiksnorm van een groenbemester telt mee bij degene die het perceel in gebruik had op het moment dat het gewas werd ingezaaid.

Neem de stikstofgebruiksnorm van het EA-vanggewas alleen mee als u aan de voorwaarden voldoet.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de WEA-bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960