Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een boete. Bovendien lopen zijn afnemers het risico dat zij de btw op de factuur niet in aftrek kunnen brengen. Zorg daarom dat uw facturen voldoen aan de factuurvereisten.

Daarbij is het handig om te weten dat voor facturen niet hoger dan € 100 (inclusief btw) een eenvoudige factuur kan worden uitgereikt.

Een eenvoudige factuur moet in ieder geval de volgende gegevens bevatten

  • datum van uitreiking;
  • uw naam en adres;
  • welke goederen of diensten er zijn geleverd en
  • het te betalen btw-bedrag, of de gegevens aan de hand waarvan dit btw-bedrag kan worden berekend.

Let op! Bij leveringen en diensten naar en in het buitenland kunt u over het algemeen geen eenvoudige factuur uitreiken. U zult dan een volledige factuur moeten uitreiken.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-relatiebeheerder op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.