1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden

Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2021 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)! Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de volledig elektrische auto uit 2016 – die nu nog een 4%-bijtelling kent –, krijgt in 2021 na 60 maanden een hogere bijtelling. Deze bedraagt in 2021 15% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 25% over het meerdere.

Tip!

Krijgt de auto een (fors) hogere bijtelling, dan is het wellicht voordeliger deze in privé te gaan rijden. Deze optie bestaat voor dga’s en overige werknemers, maar in beginsel niet voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. Indien u ondernemer bent in de inkomstenbelasting, moet u namelijk een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Bij overname van de auto in privé vervalt de bijtelling, moeten alle autokosten privé betaald worden en kan voor zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer, een belastingvrije vergoeding van € 0,19/km worden gegeven.

Tip!

Wordt de bijtelling voor u in 2021 fors hoger, dan kunt u ook overwegen de auto vanaf 1 januari 2021 aantoonbaar nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling voorkomen.

 

2. Vergeet btw privégebruik auto niet in uw laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen de btw op alle autokosten in aftrek kunt brengen, althans, als u de auto gebruikt voor btw-belaste omzet.
Voor het btw-privégebruik kunt u gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Ga daarbij uit van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip!

Voor de auto van de zaak die vijf jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) of langer in de onderneming is gebruikt, geldt een lager forfait van 1,5%. Datzelfde percentage geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek hebt gebracht.

Let op!

U hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. U mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn. U moet dan wel een (globale) kilometerregistratie bijhouden. Houd er rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

Tip!

De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor uw bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.

 

3. Koop elektrische auto vóór 2021

Als u van plan bent binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2020 te doen. De reden is dat de bijtelling bij privégebruik van zakelijke elektrische auto’s de komende jaren gaat stijgen:

Jaar eerste toelating Bijtelling bij privégebruik Tot deel van de cataloguswaarde Bijtelling voor het deel daarboven
2020 8% € 45.000 22%
2021 12% € 40.000 22%
2022 16% € 40.000 22%

De lage bijtelling geldt voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating.

Tip!

  • Overweeg om de auto over te brengen naar privé en zakelijke kilometers te declareren tegen € 0,19/km. Indien u ondernemer bent in de inkomstenbelasting, moet u wel een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.
  • Wordt de bijtelling voor u in 2021 fors hoger, dan kunt u ook overwegen de auto vanaf 1 januari 2021 aantoonbaar nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling voorkomen.

 

4. Vraag als particulier subsidie aan voor elektrische auto

Particulieren die een elektrische auto aanschaffen, kunnen hiervoor subsidie krijgen. De subsidie bedraagt € 4.000 voor nieuwe elektrische auto’s en € 2.000 voor occasions. Voor de subsidie geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de catalogusprijs van de auto liggen tussen € 12.000 en € 45.000 en moet de actieradius minstens 120 kilometer zijn.

De subsidie is alleen bestemd voor particulieren, wat betekent dat de auto niet tot het ondernemingsvermogen mag behoren. Ondernemers kunnen de subsidie dus alleen krijgen als ze de auto in privé aanschaffen. In dat geval kan men voor zakelijke kilometers € 0,19/km ten laste van de winst brengen.

De subsidie kan online worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (www.rvo.nl). Dit kan pas nadat u de koop- of leaseovereenkomst heeft gesloten. U kunt de subsidie alleen verkrijgen indien de elektrische auto bij een erkend bedrijf wordt aangeschaft. Dit om fraude bij handel tussen particulieren te voorkomen.

Let op!

De subsidie voor nieuwe elektrische auto’s voor 2020 is al niet meer beschikbaar. Subsidieaanvragen kunnen dan worden doorgeschoven naar 2021, maar men wil voorkomen dat de subsidiepot voor het jaar 2021 ook al snel de bodem bereikt. Daarom is de regeling aangepast en is dit sinds 30 oktober 2020 niet meer mogelijk. U kunt dan de subsidie alleen nog vanaf 2021 aanvragen, dus moet u er in januari snel bij zijn of een gebruikte elektrische auto kopen. Die subsidie is namelijk nog wel beschikbaar.

 

5. Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor uw milieuvriendelijke auto

Schaft u nog in 2020 een milieuvriendelijke auto aan, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten). Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kunt u eveneens MIA verkrijgen. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag VAMIL
Waterstofpersonenauto

(CO2-uitstoot = 0)

36% € 75.000 Ja
Elektrische auto

(CO2-uitstoot = 0)

13,5% € 40.000 Nee

 

Let op!

Om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL, moet u uw investering binnen drie maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan, melden bij RVO.nl. Bent u te laat, dan komt u niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2021 gelden voor de milieuvriendelijke auto, omdat de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2021 pas eind 2020 bekend worden gemaakt.

Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto op eigen terrein en voor eigen gebruik geldt in 2020 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven worden (VAMIL). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.

 

6. Breng verkeersboete onder in de werkkostenregeling

Heeft u als dga de beschikking over een auto van de zaak en heeft u een verkeersboete gekregen waarbij u niet staande bent gehouden? U bent bijvoorbeeld geflitst terwijl u door rood reed? In dat geval komt de bekeuring bij de kentekenhouder terecht, ofwel bij uw bedrijf. Verhaalt u de boete dan niet op uzelf als werknemer, dan kunt u het bedrag van de boete als genoten voordeel onderbrengen in de werkkostenregeling. Blijft u binnen de vrije ruimte, dan blijft dit belastingvrij. Schiet u over de vrije ruimte heen, dan betaalt uw bv als werkgever 80% eindheffing. Bij het niet-verhalen van de boete moet wel aan de zogenaamde gebruikelijkheidstoets worden voldaan. Dit betekent dat het niet verhalen van de boete niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke gevallen gebruikelijk is. U staat dus sterker als u verkeersboetes van andere werknemers ook onderbrengt in de werkkostenregeling. Anders loopt u het risico dat de fiscus stelt dat u het voordeel als dga geniet en u er toch belasting over moet betalen.

Let op!

Brengt u een niet-verhaalde boete onder in de werkkostenregeling, dan is dit bedrag gewoon van de winst aftrekbaar als loonkosten. Dit is ook zo als er geen eindheffing betaald hoeft te worden omdat u binnen de vrije ruimte bent gebleven.