Het einde van het jaar 2020 nadert snel. Rondom de jaarwisseling moeten vaak diverse zaken t.a.v. de ‘Meststoffenwet’ worden geregeld. Wat is van belang om rekening mee te houden?

 

Uiterlijk 31 december 2020

  • Melden toepassen ‘fosfaatverrekening’ over het jaar 2020.
  • Melden overdracht dier- en fosfaatrechten. Let ook op tijdige ‘teruglease’.
  • Mestverwerking: doorgeven afgesloten VVO’s en 3PO’s.

 

1 januari 2021

  • Bepalen mestvoorraden (hoeveelheden in tonnen of kilogrammen).

 

Uiterlijk 31 januari 2021

  • Doorgeven eindvoorraden meststoffen 2020.
  • Melden hogere fosfaatnorm bij gebruik organisch stof rijke mest.
  • Aanvragen derogatievergunning. Ook voor nieuwe bedrijven die in (de loop van) 2021 ontstaan na bijv. een bedrijfssplitsing.
  • In het kader van derogatie: beschikken over geldige grondmonsters en op basis hiervan een bemestingsplan opstellen.
  • Melden bedrijfsoverdracht die op 1 januari 2021 gaat plaatsvinden.