Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op?

 

Milieu-investeringsaftrek

De milieu-investeringsaftrek is een extra aftrek op de winst, die u krijgt als u bepaalde milieuvriendelijke investeringen doet. Hoeveel de extra aftrek is, hangt af van de milieuwinst die uw investering oplevert.

 

Drie categorieën

De MIA kent drie categorieën: een extra aftrek van 36%, 27% en van 13,5%.

 

Vamil

De Vamil staat toe dat u milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen vervroegd afschrijft, tot maximaal 75% ineens.

 

Welke bedrijfsmiddelen?

Mobiele machines met een vaste bestuurders(zit)plaats, zoals tractoren, komen in aanmerking voor MIA en/of de Vamil als deze aan de technische eisen voldoen zoals omschreven in de Milieulijst 2017.

Binnen de indeling voor mobiele machines zijn er aparte omschrijvingen opgesteld voor:

  • elektrische en hybride aangedreven mobiele machines (F 3410)
  • emissiearme machines met een fase V of aardgasmotor (B 3411) en
  • geluidarme machines of machines waarvan het hydraulisch systeem af-fabriek is gevuld met bio-olie (E 3412)

De voorwaarden waaraan deze machines moeten voldoen kunt u nalezen in de Milieulijst. Deze is beschikbaar op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). U kunt zoeken op de betreffende code.

 

Wat levert het op?

Het percentage van de MIA komt extra in aftrek van de winst.

Voorbeeld: Betaalt u 25% winstbelasting en investeert u bijvoorbeeld in een bedrijfsmiddel van €100.000 dat 36% MIA oplevert, dan behaalt u een netto voordeel van €100.000 x 36% x 25% = €9.000.

De Vamil levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. U betaalt door de Vamil meestal niet minder belasting, maar wel op een later tijdstip.

Wilt u meer informatie over de MIA en Vamil op tractoren, neem dan contact met ons op.

Bron: SRA