Vanaf 1 januari 2020 kunt u als starter of overnemer in aanmerking komen voor een ‘Vermogensversterkend Krediet’. Hiermee kunt u makkelijke extra kapitaal aantrekken. De start of overname van de onderneming is maximaal 3 jaar geleden ten tijde van de aanvraag.

 

Starters en overnemers

Bent u een ‘starter’ of ‘overnemer’? Dan kunt u voor een financiering van ‘aanvullende investeringen’ gebruik maken van een extra borgstelling.

 

Ook interessant

Indien u zonder borgstelling een lening kunt krijgen, kan dit ‘Vermogens-versterkend Krediet’ (VVK) toch interessant voor u zijn. Met een extra borgststelling kunt u wellicht een lagere rente bedingen dan zonder deze borgstelling. Het risico voor uw financier wordt immers lager. Wel moet u rekening houden met een provisie van 1%.

 

Aanvullende investeringen

De investeringen moeten de continuïteit van uw bedrijf verbeteren en aansluiten bij de LNV-visie ‘Waardevol en verbonden’. Het VKK ondersteunt niet de financiering van de start van een bedrijf of de bedrijfsovername zelf.

Ook investeringen in grond, pluimvee-, varkens- en fosfaatrechten komen niet in aanmerking voor een VVK.

 

Maximale bedrag

Het maximale bedrag waarvoor borg wordt gestaan is € 2,5 miljoen.

 

Heeft u interesse?

Informeer bij ons naar de mogelijkheden. Uw financier dient uw VVK aan te vragen.