Het jaar 2021 is bijna ten einde. Een goed moment om een berekening te maken of u voldoende dier- of fosfaatrechten heeft. Komt u rechten tekort? Dan kunt u deze leasen of kopen. Voor fosfaatrechten gelden enkele aandachtspunten.

 

Benodigde fosfaatrechten o.b.v. fosfaatproductie

Het aantal fosfaatrechten dat u nodig heeft, is mede afhankelijk van de fosfaatproductie van uw melkkoeien. De fosfaatproductie van uw melkkoeien moet u baseren op de werkelijke melkproductie.

 

Wat telt mee bij melkproductie?

Naast de aan de melkfabriek afgeleverde melk moet u ook de melk, die aan uw kalveren is gevoerd, meetellen. Dit telt ook voor zelfverzuivelde melk, separatiemelk, privégebruik en huisverkoop. Daarnaast blijkt uit controle dat de NVWA ook rekening houdt met uw melkleveranties rondom de jaarwisseling.

 

Afroming bij overdracht fosfaatrechten

Als geen sprake is van een overdracht van fosfaatrechten in familieverband (max. derde graad bloed-of aanverwant), dan worden fosfaatrechten afgeroomd met 20%.

 

Uitzonderingen op afroming bij lease tussen ‘derden’

Is er sprake van lease en rond u de ‘heen- en teruglease’ binnen het kalenderjaar af? Dan wordt alleen de heenlease afgeroomd. Volgend jaar wordt het vrijwel zeker mogelijk om volledig afromingsvrij te leasen tot max. 100 kg. De heen- en teruglease moet binnen het kalenderjaar geregeld zijn.

 

Let op!

Heeft u extra rechten nodig? Laat u zich dan goed informeren naar de mogelijkheden, zeker als u fosfaatrechten wilt leasen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.