Bent u een startende melkveehouder en had u alleen vrouwelijk jongvee op 2 juli 2015? En bent u voor 1 januari 2018 gestart met melkproductie? Door een wetswijziging komt u misschien in aanmerking voor het knelgeval Nieuw gestart bedrijf.

 

Aanmelden tot en met 15 oktober 2018

Onder voorwaarden kunt u het aantal fosfaatrechten laten verhogen. Hiervoor kunt uw zich tot en met 15 oktober 2018 aanmelden. Wanneer u aan de voorwaarden voldoet, worden uw fosfaatrechten verhoogd. Dit gebeurt door het verschil te berekenen tussen de fosfaatrechten die al aan u zijn toegekend en het aantal kilogram fosfaat dat u had kunnen produceren (op basis van uw aanwezige stalcapaciteit op 2 juli 2015). De verhoging is maximaal 50% van dit verschil.

 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet aangepast

In eerste instantie kwamen alleen bedrijven in aanmerking die tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015 waren gestart met het produceren van melk. Zij konden zich tot 1 april 2018 aanmelden. Nu het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is aangepast, kunnen ook starters van een melkveebedrijf die op 2 juli 2015 vrouwelijk jongvee voor de melkveehouderij hadden in aanmerking komen voor dit knelgeval. Voorwaarde is wel dat u voor 1 januari 2018 gestart bent met de melkproductie.

 

Meer weten?

Lees meer op de pagina Bijzondere omstandigheden fosfaatrechten. Of neem contact op met onze BE-afdeling via telefoonnummer (0227) 513 333 of stuur een mail naar be-afdeling@wea-nh.nl.

Bron: mijn.rvo.nl