Wilt u uw bedrijf verduurzamen of extensiveren? Er zijn regelingen aangekondigd die u bij deze omschakeling financieel kunnen ondersteunen. De details zijn echter nog niet bekend.

 

Omschakelfonds

Minister Schouten wil bedrijven stimuleren en ondersteunen, die willen extensiveren of omschakelen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Hiervoor worden twee ‘sporen’ uitgewerkt.

 

Omschakelspoor

U kunt financiële ondersteuning krijgen voor uw investeringen die nodig zijn voor omschakeling. Hiervoor gaan drie regelingen gelden:

  • Investeringsfonds Nationaal Groenfonds. Hiermee kunt u in aanmerking komen voor achtergestelde leningen voor (risicodragend) kapitaal.
  • Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling. U kunt subsidie krijgen voor het opstellen van een (verplicht) bedrijfsplan voor omschakeling.
  • Subsidieregeling demonstratiebedrijven. Hiermee kunnen demonstratiebedrijven subsidie krijgen voor o.a. kennisoverdracht.

 

Overbruggingsspoor

Met het overbruggingsspoor kunt u tijdelijke dips in de kasstroom (werkkapitaal), die tijdens de omschakeling ontstaan, overbruggen.

 

Overweegt u een omschakeling?

Laat dit dan weten, zodat wij de ontwikkelingen voor u in de gaten kunnen houden. Neem contact op met een van onze bedrijfsadviseurs via telefoon 088 2824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.