Onlangs zijn de prachtprijzen 2016 gepubliceerd. Voor veel gebieden is sprake van een (forse) stijging. Dit kan een extra uitgavenpost betekenen.

Pachtprijzen

De regionormen (voor pachtcontracten op of na 1 september 2007) en de veranderpercentages (voor pachtcontracten vóór 1 september 2007) staan vermeld in tabel 1.

Tabel 1: regionorm en veranderpercentages voor land zonder opstallen

Pachtprijsgebied Regionorm  (€/ha) Veranderpercentage (%)
  2016 2015 2016 2015
Bouw- en grasland
Bouwhoek en Hogeland 836 714 17 18
Veenkoloniën, Oldambt 806 689 17 20
Noordelijk weidegebied 901 738 22 13
Oostelijk veehouderijgebied 815 634 29 20
Centraal veehouderijgebied 756 622 22 25
IJsselmeerpolders 1.118 1.174 -5 25
Westelijk Holland 775 663 17 22
Waterland en Droogmakerijen 527 394 34 25
Hollands/Utrechts weidegebied 1.043 819 27 16
Rivierengebied 986 836 18 10
Zuidwestelijk akkerbouwgebied 667 708 -6 11
Zuidwest Brabant 816 734 11 21
Zuidelijk veehouderijgebied 901 751 20 16
Zuid Limburg 977 935 4 9
Tuinland
Westelijk Holland 1 2.652 2.380 11 31
Rest van Nederland 1.073 811 32 12

1 Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld

Houd bij uw liquiditeitsprognose rekening met deze pachtprijzen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.