De generieke korting van de fosfaatrechten is vastgesteld op 8,3%. De korting is niet van toepassing als uw bedrijf in 2015 grondgebonden was en soms wordt de korting beperkt. Hoe kunt u de gevolgen voor uw bedrijf opvangen?

 

Generieke korting

De generieke korting is van toepassing voor bedrijven die in 2015 niet-grondgebonden waren. Had u een relatief beperkt fosfaatoverschot? Dan is het aantal fosfaatrechten na korting gelijk aan uw fosfaatruimte in 2015. De korting is dan lager dan 8,3%. Bepaal nu de hoogte van uw fosfaatrechten! Komt u er niet uit? Laat dit dan even weten.

 

Verder terug dan dit jaar?

Krijgt u de maximale generieke korting opgelegd? Dan moet u met uw fosfaatproductie verder terug dan in 2017 op basis van het fosfaatreductieplan.

 

BEX geen oplossing

Bij de benutting van uw fosfaatrechten wordt u afgerekend op basis van forfaitaire productienormen. De ‘Handreiking BEX’ is, in het kader van fosfaatrechten, niet toegestaan om uw fosfaatefficiëntie aan te tonen. Ook ziet het er niet naar uit dat in 2018 de Kringloopwijzer hiervoor gebruikt kan worden.

 

Oplossingen?

Houdt u eind dit jaar meer melkvee dan u volgens de nog toe te kennen fosfaatrechten mag houden? Dan moet u uw bedrijfsvoering aanpassen. Wellicht dat een van onderstaande mogelijkheden een oplossing biedt:

  • melkproductie verhogen, waardoor u met minder dieren toch de melkproductie op peil kunt houden (meer melk per kg fosfaatrecht);
  • aantal stuks jongvee per melkkoe optimaliseren of jongveeopfok (gedeeltelijk) uitbesteden;
  • fosfaatrechten aankopen.

Het is van belang om tijdig stil te staan bij de (financiële) gevolgen voor uw bedrijf. Wij kunnen dit, samen met u, in beeld brengen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA-bedrijfsadviseur Jelle Koopman of Jolanda de Jong via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar: be-afdeling@wea-nh.nl.