Het fosfaatreductieplan is op een laat moment bekend gemaakt en direct ingevoerd. Ook is de regeling enkele keren aangepast. Daarnaast heeft deze regeling een grote impact op veel melkveebedrijven. Dit heeft tot veel onrust in de sector geleid. Ondanks dat de regeling nu, behoudens de procedures, stabiel is moet u nog met enkele zaken rekening houden.

Toepassen jongveegetal

Voert u, vanaf 1 juni, jongvee ouder dan 35 dagen af naar een ander bedrijf in Nederland? Dan moet u het jongveegetal toepassen op uw bedrijf. Dit geldt vanaf de periode waarin u dit jongvee voor het eerst heeft afgevoerd. Voert u bijvoorbeeld in oktober voor het eerst één kalf ouder dan 35 dagen af (niet voor dood, slacht of export), dan moet u vanaf oktober rekenen met het jongveegetal.

 

Export

Voert u jongvee af naar een exportstal? Dan moet het dier wel daadwerkelijk worden geëxporteerd. Anders moet u alsnog rekenen met het jongveegetal.

 

Korting 4e en 5e periode

Voor de maand augustus geldt een verminderingspercentage van 12%. Het percentage voor periode 4 en 5 is nog niet vastgesteld. Dit percentage kan 40% worden, maar waarschijnlijk wordt dit niet zo hoog. Het streven is dat het percentage van 12% ook voor de laatste perioden gaat gelden.

 

Vier-maandenregeling

Voert u runderen af die tenminste één keer hebben gekalfd (inclusief uitscharen)? En komen deze dieren binnen vier maanden weer terug op uw bedrijf? Dan tellen deze dieren, ook tijdens de periode van afwezigheid gewoon mee. Dit geldt ook voor runderen die bijvoorbeeld in december worden afgevoerd!

Blijf rekenen aan het fosfaatreductieplan. Het niet voldoen aan de reductie kan leiden tot een (hoge) heffing. Deze kan met terugwerkende kracht worden gecorrigeerd!

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA-bedrijfsadviseur Jelle Koopman of Jolanda de Jong via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar: be-afdeling@wea-nh.nl.