Het gewijzigde wetsvoorstel bevat nog steeds een knelgevallenregeling.

Wettelijk bijzondere omstandigheden

U kunt een beroep doen op deze regeling als uw melkvee op 2 juli 2015 minstens 5% minder fosfaat produceerde. De lagere productie moet door ‘buitengewone omstandigheden’ zijn ontstaan. De wet benoemt daarbij:

  • diergezondheidsproblemen;
  • ziekte of overlijden van landbouwer, een persoon van het samenwerkingsverband of een bloed- of aanverwant in de eerste graad;
  • vernieling van de melkveestal (bijvoorbeeld door brand);
  • bouwwerkzaamheden (renovatie).

Niet in aanmerking

Het kan zijn dat u niet aan de voorwaarden van de knelgevallenregeling voldoet. U kunt hierbij denken aan onderstaande praktijksituaties:

  • nieuwe stal gebouwd, maar nog niet vol op 2 juli 2015;
  • relatief veel dieren afgevoerd net voor of op 2 juli 2015;
  • relatief veel dieren uitgeschaard op 2 juli 2015;
  • door langdurig vergunningentraject stal niet tijdig gereed.

In beroep

Misschien overweegt u om in bezwaar of beroep te gaan. Zoek dan nu naar argumenten die aantonen dat de peildatum 2 juli 2015 voor uw bedrijf ‘buitenproportionele gevolgen’ had.

Geen garantie

Houd rekening met een langdurig traject en mogelijk een teleurstelling.

Verzamel bewijsmateriaal

Is de knelgevallenregeling iets voor u of overweegt u bezwaar of beroep? Verzamel dan nu bewijsmateriaal. De omstandigheden op of rond 2 juli 2015, kunt u immers pas in 2018 gebruiken!

Meer weten?

Neem dan contact op met een van de WEA-bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.