Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start. U kunt zich aanmelden in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023. Breng echter vooraf uw mogelijkheden in beeld en kijk of u aan de voorwaarden kunt en wilt voldoen. Begin op tijd anders komt u straks tijd te kort.

 

Nieuwe GLB definitief opgenomen in nationale regelgeving

De voorlopige regels uit het Nationaal Strategisch Plan (NSP) zijn inmiddels opgenomen in de nationale ‘GLB-regeling’ en hiermee definitief vastgesteld. Alle praktijkvragen zijn echter nog niet beantwoord.

 

In 2023 extra vrijstellingen voor basisvoorwaarden

Wilt u vanaf 2023 GLB-subsidies ontvangen zoals de basispremie, eco-premie en/of ANLb-subsidie? Dan moet u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Voor het jaar 2023 geldt voor alle bedrijven een vrijstelling voor GLMC 7 ‘gewasrotatie’ en GLMC 8 ‘niet-productief areaal’.

 

Bufferstroken (GLMC 4 & 10) toch verplicht!

Onlangs is bekend gemaakt dat de bufferstroken pas vanaf 2024 worden ingevoerd. Het blijkt echter dat dit alleen geldt voor de Meststoffenwet. Dit houdt in dat u de bufferstroken toch moet toepassen indien u basispremie wilt ontvangen!

 

Overige GLMC’s vaak al wettelijk verplicht.

Aan de overige GLMC’s moet u toch al voldoen op basis van andere wetgeving. Alleen t.a.v. de ‘bodembedekking’ (GLMC 6) gelden extra voorwaarden op bouwland op kleigrond.

 

Extra actie bij eco-regeling

Ondanks de verplichte bufferstroken zal de basispremie voor veel bedrijven binnen handbereik liggen. Wilt u extra subsidie ontvangen met de eco-regeling? Dan moet u nagaan of het uitvoeren van bepaalde eco-activiteiten haalbaar is. Waarschijnlijk voert u sommige eco-activiteiten nu al uit. U moet deze wel in kaart brengen en opgeven.

 

Let op!

Bekijk en bespreek de voorwaarden voor de basispremie. Ga na of u aan de eco-regeling kunt en wilt voldoen en welke eco-activiteiten daarvoor nodig zijn.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.