Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of tussen een aanbieder en afnemer van een dienst een arbeidsovereenkomst bestaat. In een Modelovereenkomst worden de betreffende dienst vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienst wordt verricht. Een Modelovereenkomst biedt alleen zekerheid als partijen ook conform de Modelovereenkomst werken.

Gebruikt u momenteel een of meerdere modelovereenkomsten die vijf jaar of ouder zijn, dan is de geldigheidsduur van deze overeenkomsten verlopen. De Modelovereenkomst biedt dan geen zekerheid meer.

Wilt u een Modelovereenkomst toch blijven gebruiken, vraag dan verlenging aan of verzoek de opsteller van de Modelovereenkomst deze te laten verlengen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst zal vanaf 1 oktober 2022 Modelovereenkomsten die langer dan zes maanden zijn verlopen, van de website verwijderen.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya