In 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid ingegaan met daarin diverse conditionaliteiten opgenomen waaraan u als bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de basispremie.

Een van deze conditionaliteiten is GLMC 6 “bodem minimaal bedekken”.

De komende periode zullen er diverse gewassen geoogst worden en is het belangrijk om rekening te houden met GLMC 6. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden voor deze conditionaliteit:

  • Op klei bedekt u tussen 1 augustus en 30 november minimaal 8 weken 80% van uw bouwland. De bedekking bestaat uit een gewas, vanggewas, stoppels, mulchen, plantenresten of een groenbemester.
  • Vanaf 16 september tot 1 februari mag u grasland of blijvende teelt niet vernietigen. Er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u na het vernietigen bloembollen teelt.
  • Het is verplicht om na maïs op zand en löss een vanggewas te telen tot 1 februari. Vanaf 2024 is dit ook verplicht voor aangewezen klei en veengronden.
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya