Ten opzichte van vorig jaar zijn een heel aantal vragen komen te vervallen. Er worden nog wel algemene vragen gesteld (Landbouwtelling) en o.a. vragen over het gebruik van dierlijke mest. Een juiste opgave is hierbij van belang omdat dit (deels) gebruikt kan worden bij controles op uw bedrijf.

 

Algemene vragen

Net als andere jaren worden vragen gesteld over bedrijfsvorm, de bedrijfsleiding en meewerkende personen (o.a. loonwerk). Daarnaast moet u vragen beantwoorden over uw dieren, de huisvesting hiervan incl. de stalsystemen. Ook moet u bijvoorbeeld aangeven wat de totale melkproductie van uw melkkoeien in 2020 is geweest.

 

Vragen ‘mest’

T.a.v. ‘mest’ worden o.a. de volgende vragen gesteld:

  • Beweiding van graasdieren.
  • Toepassen BEX.
  • Uitrijden dierlijke mest, o.a. de uitrijsystemen op gras- en bouwland.
  • Mestbehandeling en-verwerking.

 

Let op!

De meeste vragen kwamen ook vorig jaar aan bod. U kunt uw opgave vergelijken met de invoer van vorig jaar, echter let wel op de zaken die gewijzigd zijn.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya