Binnen de Gecombineerde Opgave (GO) zijn diverse controles ingebouwd, zodat u kunt bepalen of u aan bepaalde eisen of voorwaarden voldoet. Voldoet u op bepaalde onderdelen niet, dan kunt u wellicht nog uw bedrijfssituatie aanpassen. Het is dan wel van belang dat u op tijd begint met het invullen van de GO.

Landbouw belangrijkste activiteit?

Bij uw relatiegegevens wordt uw KvK-nummer vermeld en de activiteiten die bij KvK staan geregistreerd. De activiteiten worden weergegeven in de vorm van een SBI-code. Begint de ‘SBI-code hoofdactiviteit’ met 011 t/m 016? Dan kunt u uw betalingsrechten laten uitbetalen. Staan deze codes alleen bij ‘SBI-code nevenactiviteiten’? Dan kunt u alleen onder voorwaarden in aanmerking komen voor uitbetaling betalingsrechten. Neem in dat geval zo spoedig mogelijk contact met ons op!

Opmerking percelen en ’vinkje’

In het overzicht van de percelen staat soms een uitroepteken bij een perceel. Dit betekent dat er ‘iets’ afwijkends is geconstateerd. Het kan zijn dat er sprake is van een overlap. Maar het is ook mogelijk dat de opgegeven oppervlakte afwijkt van de door RVO geconstateerde oppervlakte. Het is belangrijk om na te gaan waarom een uitroepteken bij een perceel staat. Pas zo nodig de perceelsregistratie in ‘Mijn percelen’ aan.

Groen vinkje

Als u de gegevens bij een perceel heeft ingevuld en het perceel opslaat, dan komt een groen vinkje voor het perceel te staan. U hebt dan een goed overzicht van de percelen die u bekeken en gecontroleerd heeft. Let op: het vinkje geeft alleen aan dat het betreffende perceel is bekeken. Er kan niet worden gecontroleerd of alle gegevens (juist) zijn ingevuld.

Totaal oppervlakte percelen

Nadat u de percelen in de GO heeft gecontroleerd, krijgt u een overzicht van de totale oppervlakte grond en de oppervlakte per gewas (inclusief het aantal percelen totaal en per gewas). Hiermee kunt u eenvoudig nagaan of u geen percelen bent vergeten. Daarnaast wordt de oppervlakte vermeld, waarop u betalingsrechten hebt aangevraagd. Hiermee kunt u controleren of u al uw betalingsrechten kunt benutten.

Vergroeningseisen

Als de percelen met de (vang)gewassen zijn ingevuld, wordt gecontroleerd of u aan de twee vergroeningseisen voldoet: de gewasdiversificatie en de EA-eis.

Vrijstelling vergroening

Komt u op basis van de opgegeven percelen in aanmerking voor een vrijstelling? Dan wordt dit ook vermeld. Alleen de vrijstelling voor de gewasseneis, die geldt als een bedrijf minimaal 50% van het areaal bouwland vorig jaar niet in gebruik had en op ieder perceel een ander gewas teelt dan voorafgaande jaar, wordt niet automatisch gemeld. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan moet u dit zelf aanvinken.

Niet voldoen

Voldoet u niet volledig aan de vergroeningseisen? Dan kan dit een korting op de vergroeningspremie betekenen. Controleer daarom de invoer bij uw percelen, mogelijk heeft u een fout bij de invoer gemaakt. Is dit niet het geval, dan kunt u misschien nog een aanpassing in uw bedrijfssituatie doorvoeren, waardoor u wel aan de eisen kunt voldoen. Wij kunnen u helpen bij het zoeken naar oplossingen.

Let op!

Bij het invullen van de GO kunt u op basis van enkele controles bepalen of u uw bedrijfssituatie moet aanpassen. Hoe eerder u begint hoe meer tijd u hiervoor overhoudt.

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-bedrijfsadviseur. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.