U kunt uw Gecombineerde opgave 2022 (GO) invullen via mijn.rvo.nl. Dit moet u uiterlijk 15 mei doen. Het is verstandig om hier tijdig aan te beginnen. Het belang van een correcte indiening is groot. U vraagt immers ook uw GLB-subsidies aan.

 

Drie onderdelen in GO

De GO bestaat uit drie onderdelen: de Landbouwtelling, aanvraag GLB-subsidies en vragen over ‘mest’. Een goede voorbereiding is van belang. Daarnaast zijn een paar zaken anders dan vorig jaar.

 

Aandachtspunten in de GO

Onderstaand een aantal belangrijke aandachtspunten:

  • Op basis van uw bouwplan wordt bepaald of en aan welke vergroeningseisen u moet voldoen. Kijk goed of u met uw voorgenomen bouwplan aan de eisen kunt voldoen.
  • Bekijk vooraf of u nog nieuwe grondmonsters moet nemen voor de fosfaatdifferentiatie.
  • Ook dit jaar worden weer dieraantallen en de melkproductie gevraagd. Zorg dat u deze informatie bij de hand hebt.
  • De gewascode 262 zaaiuien is opgesplitst in 6660 gele zaaiuien en 6664 rode zaaiuien. De rest is gelijk gebleven.
  • Dit jaar geen betaalverzoek meer voor Agrarisch natuurbeheer SNL-a.
  • Geen melding ‘80%-grasland’ omdat nog geen derogatie is verleend.

 

GLB-subsidies

Met de GO kunt u de volgende GLB-subsidies aanvragen:
Bedrijfstoeslag (basis- en vergroeningspremie), Toeslag Jonge landbouwers, Graasdierpremie en Brede weersverzekering.

 

Percelen belangrijke basis

Voor het indienen van de GO moet u uw perceelsregistratie in orde hebben. U kunt uw percelen controleren en zo nodig aanpassen in ‘Mijn percelen’. Dit jaar moeten veel bedrijven grenzen van de gewaspercelen (iets) aanpassen. Dit omdat RVO bij veel bedrijven de topografische perceelsgrenzen vanuit BGT heeft overgenomen in ‘Mijn percelen’. Zie verderop voor meer informatie.

 

Let op!

Het belang van een juiste opgave is groot. Begin tijdig met het verzamelen van gegevens.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000, of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.