U kunt dit jaar de Gecombineerde Opgave (GO) vanaf 1 maart indienen. Wilt u een betaalverzoek voor SNL-a indienen? Dat kan pas vanaf 1 april.

 

Langere indienperiode

U kunt dit jaar de GO indienen in de periode van 1 maart tot en met 15 mei. De begindatum is dus met een maand vervroegd, terwijl de einddatum is blijven staan. Hierdoor heeft u meer tijd om, samen met uw adviseur, uw GO in te dienen. Ook kunt u nu vóór het teeltseizoen met de GO aan de slag.

Volgende jaren niet bekend
Het is niet zeker dat de begindatum van 1 maart ook voor de toekomst gaat gelden. Dit hangt mede af van de aanpassingen die, o.a. door wijzigingen in de regelgeving, moeten worden doorgevoerd.

 

Peildatum dieren 1 april

De peildatum voor het aantal dieren blijft 1 april. Vult u de GO eerder in, dan zult u de dieraantallen moeten inschatten. Kunt u door de vele wijzigingen (bijv. bij schapen en geiten) de aantallen niet goed inschatten, dan kunt u de GO pas na 1 april indienen.

 

SNL-a vanaf 1 april

Het indienen van een betaalverzoek voor SNL-a kunt u pas vanaf 1 april indienen. Vanaf dat moment zijn de beheereenheden in de GO opgenomen. U kunt de overige gegevens voor uw GO wel eerder invullen.

 

Perceelsregistratie

U kunt uw percelen het gehele jaar intekenen en wijzigen. Dit staat los van de GO. Bij de GO worden de perceelsgegevens automatisch overgenomen.

 

Let op!

Verzamel tijdig uw gegevens voor de GO.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met WEA Agrarisch bedrijfsadviseur Niek Homan. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960 of rechtstreeks per mail: niek.homan@wea-nh.nl.