Dit jaar kunt u de Gecombineerde Opgave (GO) indienen vanaf 1 maart. Vroeg indienen is handig als de werkzaamheden op het land, later dit voorjaar, uw aandacht opeisen. Ook heeft u dan nog tijd om eventuele onvolkomenheden, die uit de controles van de GO blijken, op te lossen.

 

Aandachtspunten 2017

 

Vergroening

De eisen voor de vergroening zijn nagenoeg hetzelfde. Kiest u om uw Ecologisch Aandachtsgebied in te vullen met vanggewassen? Geef dan zoveel mogelijk percelen op. Later kunt u kiezen welk perceel u gebruikt. Zorg dat u de 5% altijd haalt. Extra percelen toevoegen is achteraf niet mogelijk. Wel kunt u de zaaidatum later nog wijzigen.

 

Akkerranden

U kunt ook kiezen om (deels) met akkerranden aan de vergroeningseisen te voldoen. Dan is het goed om te weten dat vanaf dit jaar een akkerrand breder mag zijn dan 20 meter. Er blijft wel gelden dat maximaal 20 meter meetelt. Door deze aanpassing kunt u bijvoorbeeld uw perceel met een akkerrand ‘recht’ maken zonder dat u tegen de 20 meter grens aanloopt.

 

Overlap in ‘Mijn percelen’

Nieuw is dat bij het intekenen van de percelen via rode en groene vlakken te zien is of er respectievelijk te weinig of te veel oppervlakte is ingetekend. Deze verschillen kunnen erg makkelijk overgenomen worden in uw eigen intekening.

 

Mestbehandeling en verwerking

Dit jaar worden er extra vragen gesteld over mestbehandeling en –verwerking.

 

Altijd uw speciale aandacht waard!

Heeft u te maken met wijzigingen in de oppervlakte van uw bedrijf? Beoordeel dan altijd:

  • of er nog een melding overdracht betalingsrechten moet plaatsvinden;
  • of uw grondgebondenheid melkveehouderij nog op orde is;
  • of u nog aan de derogatievoorwaarden voldoet.

Via de Gecombineerde Opgave legt u belangrijke bedrijfsuitgangspunten vast bij de overheid. Over de juistheid en volledigheid mag geen enkele twijfel bestaan. Wij zijn er om u te helpen.

 

Meer weten of heeft u hulp nodig?

Neem contact op met een van onze Agro-bedrijfsadviseurs via telefoonnummer (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Vragen naar: Jolanda de Jong, Mariska van der Veldt, Jelle Koopman of Niek Homan. Of stuur een mail naar: BE_afdeling@wea-nh.nl.