Extern salderen is in enkele provincies toegestaan voor ‘alle’ bedrijven, dus ook voor bedrijven die op 4 oktober 2019 over dier- of fosfaatrechten beschikten. Technisch is het mogelijk, praktisch is het heel lastig.

 

Provincies

Extern salderen voor veehouderijen, die stikstofruimte willen overdragen (saldo-gever), is op het moment van schrijven mogelijk in de provincies Noord-Brabant, Flevoland, Zeeland en binnenkort in Overijssel. In de provincie Limburg was dit al eerder mogelijk.

 

Extern salderen

Met extern salderen kan 70% van de stikstofdepositie (neerslag ammoniak) worden overgedragen naar een andere partij. Dit kan een ander landbouwbedrijf zijn, maar ook naar bedrijven uit andere sectoren (bijv. woningbouw).

Geen hogere stikstofdepositie

Met extern salderen mag de stikstofdepositie op de betrokken stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden niet toenemen. Om dit aan te tonen moet aan de provincie berekeningen worden aangeleverd van zowel de saldo-ontvanger (koper) als de saldogever (verkoper).

Ruimte nodig

Bedrijven die stikstofruimte nodig hebben kunnen dit in bovengenoemde provincies nu via extern salderen verwerven. Echter de afstand tussen de locaties en de positie t.o.v. de Natura 2000-gebieden is van cruciaal belang. Hierdoor is extern salderen een hele puzzel en zeker niet altijd mogelijk.

 

Niet voor

U kunt geen stikstofruimte overdragen als:

  • Deelnemer aan de ‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’.
  • Deelnemer aan de stoppersregeling ‘Actieplan Ammoniak’.
  • Bedrijf dat meer dan 1 km van een Natura 2000-gebied ligt en gestopt is tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2018.

 

Let op!

Extern salderen is een complexe materie. Deskundig advies is hierbij van groot belang.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfseconomisch adviseurs van NUWEA Subsidies. Dat kan rechtstreeks per mail via advies@nuweasubsidies.nl. Of bel naar ons centrale telefoonnummer 088 2824000.