Gemeentes baseren hun belastingaanslag op een verordening die wordt ingesteld door B&W. Het kan erg lonend zijn deze verordeningen goed te checken, bleek eerder voor rechtbank Oost-Brabant. Het scheelde een champignonkwekerij een hoop geld. De zaak ging om een champignonkwekerij waaraan aanslagen toeristenbelasting waren opgelegd van in totaal ruim € 54.000. De kwekerij ontving de aanslag, omdat het de buitenlandse champignonplukkers van het bedrijf onderdak bood. De opvang van de buitenlandse champignonplukkers maakte onderdeel uit van het koopcontract inzake de champignons. De opvang van de plukkers geschiedde immers in het kader van de champignonpluk en was dus verbonden aan de door de champignonkwekerij uitgeoefende onderneming.

Gemeentes kunnen een aanslag toeristenbelasting opleggen voor het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven. Deze ruime omschrijving was door de betreffende gemeente echter ingeperkt, onder andere tot niet-beroepsmatig verhuurde ruimtes. De aanslag was hierop gebaseerd, maar de kwekerij beriep zich met succes op de stelling dat de ruimtes wel beroepsmatig verhuurd werden. De aanslagen toeristenbelasting werden dan ook vernietigd.